Real Life har en märklig förmåga att alltid dyka upp vid de allra mest olämpliga tillfällena.

[Rymdimperiet]